КОНТАКТИ

Управителен съвет в състав:

Вероника Костадинова - Председател
Мая Иванова
Николина Сиришнишка-Костова
Елка Нечева-Диловска
Елена Стаматова-Захова
Емил Ковачев
Ганчо Йовчев

Е-mail: office@charlesdickens.bg

Банкова сметка:
Банка: "Райфайзенбанк (България)" ЕАД
IBAN: BG75RZBB91551007207049
BIC:RZBBBGSF
Получател: СНЦ "Чарлс Дикенс"