КОНТАКТИ

Управителен съвет в състав:

Вероника Костадинова - Председател
Мая Иванова
Лидия Лалковска

Е-mail: office@charlesdickens.bg

Банкова сметка:
Банка: ОББ
IBAN: BG73UBBS81551007207049
BIC: UBBSBGSF
Получател: СНЦ "Чарлс Дикенс"