ЗА НАС

Мисията на СНЦ „Чарлс Дикенс“ е да помогне на възпитаниците си да бъдат многостранно подготвени млади хора, давайки им възможност да развият всички аспекти на своя потенциал за ранно чуждо-езиково обучение.

Вярваме, че уверената употреба на английски език може да осигури на децата ни максимално благоприятни условия за академична и социална реализация и да им помогне да се възползват в пълна степен от бъдещите възможности за образование, квалификации и кариерно развитие.

СНЦ „Чарлс Дикенс“ е сдружение от родители на ученици от 145 ОУ, обединени от идеята за качествено езиково обучение по английски език, съобразено със съвременните образователни стандарти, чрез гъвкави модели за паралелно обучение по роден и по чужд език, които взаимно се допълват. Сдружението развива дейността си съвместно с образователен център Британика, чиито преподаватели разполагат с нужната квалификация и опит, необходими за да се отговори на индивидуалните потребности на всеки един ученик. Материалът се поднася по достъпен, интересен и запомнящ се начин, което гарантира качествени и дълготрайни познания по английски език.

Програмата е за ученици от предучилищна възраст до седми клас и е съставена по специално разработена методология, съобразена със специфичния начин на обучение за съответната възраст. Учебните занятия се провеждат в оборудвани интерактивни кабинети, в групи от максимум 14 деца, с интензитет два учебни часа ежедневно. Целевото ниво на езикова подготовка, съответстващо на Европейската езикова рамка (CEFR) в края на седем годишната програма е В2.

В комплекс със задълбочената общообразователна училищна подготовка, учениците овладяват нови знания, социални умения и качества, улесняващи адаптацията и провокиращи вкус към знанието, практическа интелигентност и творческо мислене, организираност, комуникативност и радост от ученическия живот.