ПРИЕМ

Честито на всички приети в 145 ОУ!
Ако желаете да станете част от нашето семейство и да изучавате английски език, последвайте връзката за регистрация.

• Прием в подготвителна група

За обучение към Сдружение „Чарлс Дикенс“ (Сдружението) ще бъдат одобрени кандидати, които са приети и записани в подготвителна група в 145 ОУ „Симеон Радев“. Допълнителен изпит към Сдружението не се полага. Кандидатстването за прием в подготвителните групи към 145 ОУ„Симеон Радев“ се осъществява чрез електронна система за централизиран прием на децата в детските градини и училищата, съгласно „Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община“. Сроковете и други условия за прием в 145 ОУ „Симеон Радев“ се обявяват на сайта на училището.

• Прием в първи клас

За обучение към Сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които са приети и записани в първи клас в 145 ОУ „Симеон Радев“. Допълнителен изпит към Сдружението не се полага. Кандидатстването за прием в първи клас към 145 ОУ се осъществява съгласно „Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община“. Сроковете и други условия за прием в 145 ОУ „Симеон Радев“ се обявяват на сайта училището.

• Прием в 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас
За обучение към Сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които са приети и записани в 145 ОУ „Симеон Радев“ и са положили успешно входящ тест по английски език, покриващ съответното образователно ниво. Сроковете и други условия за прием в 145 ОУ „Симеон Радев“ се обявяват на сайта на училището.


Допълнителна информация:

СНЦ „Чарлс Дикенс“ е сдружение от родители на ученици от 145 ОУ „Симеон Радев“, обединени от идеята за ранно качествено езиково обучение по английски език, съобразено със съвременните образователни стандарти.

Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Сдружението, следва да стане негов член чрез подаване на заявление за прием (по образец), придружено от декларация (по образец) за съгласие на обработка на лични данни. Заявленията се подават месец юни, след записване на детето към 145 ОУ „Симеон Радев“.

За да се финансира обучението, членовете заплащат членски внос. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание на Сдружението и се заплаща на 9 равни вноски. Всички нови членове заплащат еднократно присъединителна вноска. Учебните материали се закупуват допълнително.

Обучението на децата към Сдружението от подготвителна група до 4 клас включително е при целодневна форма на обучение.

При допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на следния имейл: office@charlesdickens.bg