НОВИНИ

  • Покана за Общо събрание на СНЦ „Чарлс Дикенс“, което ще се проведе на 20.10.2020г. от 17.30 часа в двора на 145 ОУ „Симеон Радев“

 

  • Отчет на СНЦ „Чарлс Дикенс“ 2019г.

ОПР за 2019г.
Баланс за 2019г.

  • Покана за Общо събрание на СНЦ „Чарлс Дикенс“, което ще се проведе на 02.12.2019г. от 17.30 часа в актовата зала на 145 ОУ „Симеон Радев“

 

  • Отчет на СНЦ „Чарлс Дикенс“ 2018г.

ОПР за 2018г.
Баланс за 2018г.

 

  • Отчет на СНЦ „Чарлс Дикенс“ 2017г.

ОПР за 2017г.
Баланс за 2017г.

 

  • Отчет на СНЦ „Чарлс Дикенс“ 2016г.

ОПР за 2016г.
ОПП за 2016г.
Баланс за 2016г