Сдружение "Чарлс Дикенс"

Подпомагане и организиране на обучение по английски език

"СНЦ „Чарлс Дикенс“ е сдружение от родители на ученици от 145 ОУ, обединени от идеята за качествено езиково обучение по английски език, съобразено със съвременните образователни стандарти, чрез гъвкави модели за паралелно обучение по роден и по чужд език, които взаимно се допълват. Сдружението развива дейността си съвместно с образователен център Британика, чиито преподаватели разполагат с нужната квалификация и опит, необходими за да се отговори на индивидуалните потребности на всеки един ученик. Материалът се поднася по достъпен, интересен и запомнящ се начин, което гарантира качествени и дълготрайни познания по английски език."